Over Emile

STRAATVECHTER LIEFHEBBER HARD ZACHT ZERO HERO NEGATIEF POSITIEF ALLES NIKS LUISTERAAR VERTELLER PLAYBOY VADERFIGUUR ZWART WIT ANARCHIST BOEDDHIST ONKRUID BLOEM 1949 1969 TSJAKKA SSSST GEHAAT GELIEFD MOOI LELIJK OUD HART JONG GEEST RIJK ARM MORGEN VANDAAG ROLLS ROYCE CITROËN ZAKELIJK PASSIONEEL VOLWASSEN KIND VROUWENMEPPER MINNAAR MEDIAGEIL INGETOGEN WINNAAR LOSER VIJAND VRIEND

Net als alle andere woorden, is de naam “Emile” voor veel mensen beladen met bepaalde betekenissen en gevoelens. Zeker als je er ook nog eens “Ratelband” achter zet. Maar als je gelooft dat een mens kan veranderen, dan geldt dat ook voor Emile. En nog veel belangrijker: het geldt ook voor jou. Met de juiste inzichten en technieken kan je verder kijken, je leven veranderen en nieuwe gebieden verkennen met liefde, mededogen en dienstbaarheid.

ONTDEK JE EIGEN TOEGANG TOT...

200.000 JAAR ZINGEVING IN 5 ZINNEN

Vanaf zijn oorsprong houdt de mens zich bezig met het verklaren van de wereld waarin hij leeft, het heelal en de mens zelf. Voor alles wat de mens niet kon verklaren, bedachten we onze goden. Die goden werden naarmate de mens evolueerde (soms letterlijk) vastgespijkerd in verfijnde systemen en godsdiensten met dogma’s, waardoor er verschillende kampen ontstonden: de gelovers en de niet-gelovers, de religieuzen en de materialisten, etc. Na een tijdje maakte de mens zich meer en meer los van de goden, maar ook van elkaar en van zichzelf. Willen we verder groeien, dan moeten we nieuwe verbindingen leggen en ons openstellen voor de kennis die we daarvoor nodig hebben.

“IK VOEL HET GEWOON.”

Iedereen heeft een innerlijk inzicht dat je de weg wijst in het leven. Iedereen heeft ook de behoefte om zichzelf geestelijk te ontwikkelen. Daar heb je geen tussenpersoon voor nodig: geen dogma’s of priesters of goeroes en zelfs geen god(en). Maar je moet er dus wel voor open staan. Dat is waar ik je bij wil en kan helpen.

KOM IN HET LICHT

Door middel van meditatie, spirituele symbolen en rituelen kan je op onze wekelijkse bijeenkomsten “in het licht” gegidst worden naar een nieuw gebied. In dit gebied is er een eenheid, dus geen splitsing tussen het materiële en het spirituele. In het licht ontdek je je eigen toegang tot liefde, mededogen en dienstbaarheid. Met die drie spirituele principes ben je gewapend tegen de illusies die je tegenhouden om verder te groeien. En als je nu denkt: “Wat heftig, zeg.’ dan heb je volkomen gelijk. Geestelijke ontwikkeling, een leven vol betekenis en inzicht komt niet vanzelf. Maar het kan wel.

"EEN LEVEN VOL BETEKENIS
EN INZICHT KOMT NIET VANZELF.
MAAR HET KAN WEL."

''Hoe kan je
verder kijken?''

KOM IN HET LICHT

Om de week komen we samen bij iemand die ons uitnodigt in zijn tuin, huis of werkplaats. Wil jij dat wij samen “in het licht” komen, stuur mij dan een e-mail. Door middel van symbolen, rituelen en meditatie gaan we in het schemergebied 
tussen realiteit en illusie op zoek naar het licht.

Er zijn maar drie regels:

| Wij zijn open in het licht. Iedereen die dat wil, mag praten en zichzelf uiten.

|| Het licht is een religie- & politiek-loze zone. Om niet vast te komen zitten in tradities, woorden of andere doodlopende paadjes blijven we bewust weg van dogma's.

||| Wat in het licht wordt getoond, blijft in het licht. Het is een beetje zoals Las Vegas. Of een spirituele verse van Fight Club. Het is de bedoeling dat mensen zo open mogelijk kunnen zijn, zonder oordelen van buitenaf.

LIEFDE. MEDEDOGEN. DIENSTBAARHEID

Geestelijke ontwikkeling steunt op 3 zuilen, principes, begrippen ... wat je het ook wilt noemen. Het gaat niet om het etiket dat je erop plakt, wel wat je ermee doet om jezelf open te stellen en beter te leren voelen en luisteren.

LIEFDE: het onvoorwaardelijk liefhebben van jezelf, de ander en eigenlijk alles wat leeft.

MEDEDOGEN: verenigt empathie en aanvaarding in één eigenschap die je vanuit jezelf moet ontwikkelen.

DIENSTBAARHEID: je streeft om de belangen van een ander te dienen zonder jezelf te verwaarlozen of minder te achten dan de ander.

"Het zijn allemaal vingers die wijzen naar iets wat ons dieper verbindt."

KARMA IS A BITCH

Iedereen komt ergens vandaan, heeft een eigen verhaal. Dat gaat zo: oorzaak, gevolg, oorzaak, gevolg, oorzaak, gevolg .... en ga zo maar door. Heel logisch allemaal. Maar ook oppervlakkig. En de verleiding is groot om wat je meemaakte, wat je overkwam, wat je besliste en wat je deed zeg maar: je ‘karma’ te verwarren met wie je bent.

HOE KAN JE VERDER KIJKEN? Meer inzicht krijgen? Je ‘karma’ overstijgen of tenminste gedeeltelijk van je af schudden om zo vrijer in het leven te staan? Kan dat? Dat kan. Door je typische denken en doen te leren doorprikken met de drietand van liefde mededogen en dienstbaarheid.

Wat zijn liefde, mededogen en dienstbaarheid voor jou? Zijn het gevoelens? Of misschien nog preciezer: het zijn zaken die je aanvoelt. Er zit een element van kennis in. Wat je aanvoelt, dat ‘weet’ je ergens vanbinnen. “Ik voel het gewoon.” Iedereen heeft een innerlijk inzicht dat ook voor een kompas zorgt, je de weg wijst in het leven. Hoe meer je je open kunt stellen voor dat voelen, voor die kennis, hoe duidelijker dat kompas wordt. Wat ik voor jou wil en kan doen is jou meer open laten staan, je beter te laten luisteren naar de kennis die je diep vanbinnen zelf al hebt. Zo ontwikkel je liefde, mededogen, dienstbaarheid: voor jezelf, voor anderen en eigenlijk voor alles wat leeft.

De Drie Zuilen

WELKE BETEKENIS HEEFT EEN WOORD VOOR JOU?
Elk woord heeft een lading door de betekenis die jij eraan hebt gegeven. Woorden geven kracht of verzwakken door de referenties die zich hebben vastgezet in jouw brein. Hiermee worden sommige gedachten en gevoelens over een bepaald woord, een (denk)patroon. De woorden als God, Elohim, Allah, Jehovah of Boeddha zijn een begrip en bezitten een lading. Maar ook woorden als verkrachting, liefde, boom, Unilever, Rutte, politiek, struik, potlood, Riedel, Philips, trots, eenzaam, gewoontjes, Ratelband, Tsjakaa, hond, Rottweiler, thuis en dak activeren gedachten, beelden of gevoelens.

Dit zijn taalkundig gezien zelfstandige- of bijvoeglijke naamwoorden maar ook werkwoorden hebben een dergelijk effect. Zonder dat je het beseft, word je beïnvloed door elk woord dat je leest of hoort. De betekenis, die jij of een ander voor jou aan dit woord heeft gegeven, bepaalt onmiddellijk jouw stemming. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat je je voor 98% hiervan niet bewust bent. We noemen dat de ‘onbewuste waarneming’. Slechts een klein percentage kun je plaatsen en gebruiken. Dat noemen we ‘bewustzijn’. Vanuit dit deel ondernemen we actie en zijn we ons bewust waarom we voelen zoals we ons voelen en op een bepaalde manier gedragen. Verreweg de meeste acties en gevoelens ontstaan echter in het onderbewustzijn. Dit maakt, dat we ons van het ene op het andere moment ellendig kunnen voelen zonder te weten waarom. Meestal staan we er ook niet bij stil.

VERANDERT DE BETEKENIS DOOR EEN HOGER BEWUSTZIJN?
Pas zodra je de betekenis -die je hebt gekoppeld aan een woord- verandert en dit neurologisch verankert, zal een woord je op een andere wijze beïnvloeden en er een nieuwe lading (emotie) aan hangen. Nu begrijp je ook waarom het voor de meeste mensen moeilijk is om te veranderen en op een andere manier te reageren dan gewoonlijk. Ze zijn zich niet bewust van de lading die het gebruik of het horen van bepaalde woorden met zich mee brengt. Dan hebben we het nog niet eens over de context waarin een woord wordt geplaatst of wat de intonatie ervan is. Bovendien zijn veel mensen onbewust gevoelig voor de intentie waarmee woorden worden uitgesproken.
Wanneer je in het gebied tussen bewustzijn en onderbewustzijn bent, dan ben je in een bepaalde stemming waardoor veranderen als vanzelf gaat. Stel je voor je bent verliefd. Je voelt je geweldig en zit dan in een bepaalde flow waarin je authentiek kunt zijn zonder besef van tijd, verwachting of stress. Dat betekent niet dat het er niet is … maar je bent je niet bewust van die factoren. Het schemergebied waarin alles vanzelf lijkt te gaan. In De Drie Zuilen betreden we ook dit gebied maar maken we gebruik van ritualen symbolen en verhalen om jouw betekenis eraan te geven.
Ontdek je eigen toegang tot 6000 jaar zingeving in vijf zinnen.

LEIDT ONTWIKKELING TOT VERANDERING?
Sinds mensen bestaan maken ze gebruik van een innerlijk kompas. Sommigen noemen het intuïtie en anderen wijsheid of geestelijk inzicht. De één is er zeker van dat het evolutionair is bepaald en de ander gelooft dat het is ingegeven door een maker. Hoe het ook is, degenen die zich hiervan bewust zijn, hebben de behoefte om zich geestelijk te ont-wikkelen. Letterlijk betekent dit de wikkel afnemen. De wikkel die ons door het inzicht van anderen is omgedaan. Ontwikkelen wil ook zeggen dat je het kompas als meetinstrument op z’n tijd ijkt om je eigen waarden te bevestigen en te voelen of je het nog steeds het beste met jezelf en de ander voorhebt. Door de eeuwen heen, hadden we heilige mannen nodig als tussenpersoon tussen onszelf en wat we beschouwen als (een) Goddelijkheid. Ze dienden als paus, priester, dominee, voorganger, mullah, monnik, ouderling of goeroe en vertelden volgens welke dogma’s wij moesten leven om -op hun manier- dichter bij Het Licht te komen.
Ondermeer door de ervaringen en leefwijze van onze voorouders, andere voedings- en bewegingspatronen, nieuwe uitvindingen en voortschrijdende inzichten, ontwikkelden we andere gedachten en veranderden we onze interpretaties over de betekenis ervan. Het gebruik van het World Wide Web hielp daar nog een handje bij en versnelde het proces van een hogere bewustwording. We werden -meer dan onze voorouders- gevoeliger voor de frequenties waarin alles wat leeft resoneert. We lijken ons meer bewust te zijn van de omvang van het kennisgebied dat we niet kunnen bevatten. Door een groter deel van het onderbewustzijn te transformeren naar het bewustzijn, zijn we kennelijk in staat op andere, hogere, frequenties te manifesteren. Dit maakt tussenpersonen als voorgangers overbodig om verlichting te vinden of dichterbij Het Licht te komen.

WAT ONDERSCHEID DE DRIE ZUILEN VAN ANDERE STROMINGEN?
Veel Esotherische theorieën zijn gebaseerd op de principes van Kwantumfysica, oorzaak en gevolg, actie en reactie. Het gedrag van materie en energie op atomaire schaal en op celniveau. Het beheren en beheersen van de mindset en de daaruit voortkomende emoties vanwaaruit de handelingen (gedrag) plaatsvinden.

Volgens sommigen moet je dan ook alles kunnen bereiken waarop je focust. Een droom zou niet alleen bij een gedachte hoeven blijven maar zich kunnen manifesteren in verschillende vormen waarin de overvloed zich aandient. Of dit nu is met betrekking tot materiële voorspoed of ten aanzien van geestelijke verlichting. Focus en actie lijken hierin belangrijke katalysoren die processen van verandering in gang zetten.

Er lijken echter factoren mee te spelen die buiten onze invloedssfeer liggen. Dat lijkt te gelden voor 95% van de mensen aangezien maar 5% daadwerkelijk succesvol is. Deze factoren lijken vaak hereditair bepaald. De (h)erkenning hiervan kan iemand helpen om zogenaamde fysieke of mentale ‘tekortkomingen’ te gebruiken om het bewustzijn van zichzelf en dat van anderen te verruimen. Hiermee kan er een brug worden geslagen tussen zaken waarop we invloed hebben en de dingen waarmee we ‘moeten’ leren leven.

Hier ligt dan ook een duidelijk verschil in de benadering van voornoemde ‘wetmatigheden’ door De Drie Zuilen van Gnosis. De combinatie van onze uiterlijkheden in verhouding tot ons innerlijk en het zelfbeeld dat we hiermee creëren. Oftewel de relatie van De Meester, Ons Lichaam en Onze Voorouders tot de innerlijke kracht -waarop de meeste (business) coaches zich richten. Met andere woorden: Hoe we lichamelijk zijn gevormd heeft direct of indirect gevolgen voor het zelfbeeld dat we ontwikkelen en de betekenis die we menen te hebben voor onze directe omgeving of onze maatschappelijke bijdragen. Het onbewust zijn van de hereditair bepaalde invloeden. is als het gebruik van medicijnen voor symptoonbestrijding. Je wilt geestelijk worden verlicht en een mate van overvloed ervaren, maar mist de kennis om de werkelijke oorzaken van het ‘onderontwikkelen’ of ‘niet groeien’ te (h)erkennen.

Daarom zal het programma van De Drie Zuilen met de basis van Liefde, Mededogen en Dienstbaarheid worden ondersteund met de grondbeginselen van Body Logics en het beschouwen van het lichaam in relatie tot onze voorouders. Hiermee zal een hoger bewustzijn ook beter bereikbaar worden voor een groot deel van de 95% mensen die zich wel wél regelmatig opgeven voor allerlei coachingstrajecten maar tot opheden niet worden ‘verlicht’.

KOM IN HET LICHT EN NEEM DEEL AAN DE ATELIERS!
Met de inzet van beweging, ritualen, symbolische handelingen en confrontatie, zullen we je binnen DE DRIE ZUILEN meenemen naar het gebied dat ligt tussen bewust-zijn en onbewust-zijn. Hierin ontdek je zelf de weg naar Het Licht. In dit schemergebied is er eenheid tussen het materiële en het spirituele zoals tussen lichaam en geest. In dit licht ontdek je jouw ware ‘IK’ met jouw wegen van Liefde, Mededogen en Dienstbaarheid. Met dit bewustzijn ont-wikkel je en groei je verder om uiteindelijk de persoon te zijn die je in aanleg bent. Zowel innerlijk als uiterlijk. Een weg naar werkelijke zingeving, succes en overvloed.
Als je nu denkt wat heftig allemaal, dan is dát de betekenis die jij eraan geeft en heb je volkomen gelijk. Jezelf ontwikkelen en het krijgen van inzicht omtrent intentie, perceptie en hieruit voortkomend gedrag, komt niet vanzelf. In Het Licht kan het echter wél een stuk sneller gaan.

De mentale ontwikkeling is gebaseerd op de volgende Drie Zuilen:
LIEFDE en het onvoorwaardelijk liefhebben en accepteren van jezelf en alles wat leeft.
MEDEDOGEN dat empathie en aanvaarding in één eigenschap verenigt.
DIENSTBAARHEID door de belangen van anderen te dienen zonder jezelf te verwaarlozen of er beter van te willen worden.

De materiële ontwikkeling is gebaseerd op de volgende drie kapitelen:
DE GEDRAGS- EN LEEFPATRONEN VAN ONZE VOOROUDERS
Hoe zijn ze van invloed op onze morfische velden en het DNA?
DE NONVERBALE COMMUNICATIE WAARVAN WE ONS NIET BEWUST ZIJN
Hoe zorgen we voor congruentie tussen onze woorden en onze lichaamstaal?
DE MEESTER WAARAAN WIJ ONZE IDENTITEIT EN DIEPSTE VERLANGEN ONTLENEN
Wie en wat is jouw voorbeeld en waardoor laat je je leiden?

Wil je meer verkennen op dit interessante terrein, meld je dan aan voor een Atelier.

Atelier

WIL JE EEN GEBIED DAT VOOR JOU OPEN IS GEGAAN (TIJDENS EEN BIJEENKOMST '' IN HET LICHT'' OF IN JE EIGEN ERVARING) VERDER EN DIEPER GAAN VERKENNEN, DAT KAN TIJDENS VERSCHILLENDE ATELIERS GEGEVEN DOOR EXPERTS EN ERVAREN SPIRTUELE GIDSEN.

SCHEMA & TICKETS BESTELLEN

Reserveren

Wil je niet reserveren maar wel in contact met mij komen?
Stuur dan een e-mail naar: info@emile.world

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.